Revitalisatie Zuiderwinkels in Nagele

Revitalisatie Zuiderwinkels in Nagele

Projectomschrijving

In Nagele staat het complex Zuiderwinkels te verpieteren. Drie van de vijf winkels staan leeg en twee winkelwoningen staan te koop. Zuiderwinkels betreft een revolutionair ontwerp van architect Bakema i.s.m. Romke de Vries: een miniversie van de Rotterdamse Lijnbaan. De gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ons gevraagd hoe het tij te keren.

Uit ons bouwhistorisch onderzoek komt naar voren dat Zuiderwinkels oorspronkelijk in sterke samenhang is ontworpen. In de loop van de jaren is deze samenhang steeds minder zichtbaar geworden door onder andere wijzigingen van eigendomsgrenzen, veranderingen in de inrichting van de openbare ruimte, en verbouwingen.

In het ontwikkelvoorstel pleiten wij samenhang terug te brengen in de geest van het oorspronkelijke ontwerp. Plantsoenen, tuinen en inrichtingselementen zouden weer op elkaar afgestemd moeten worden. Ook de bebouwing zou weer een samenhangend geheel moeten vormen.

Teake Bouma is niet betrokken geweest bij de uiteindelijke uitwerking en uitvoering van het plan.

Foto’s gemaakt door: Thea van den Heuvel /DAPh

Details

Type project:  Architectuur, Erfgoed, Revitalisatie
Opdrachtgever:  Gemeente Noordoostpolder