Visie Polderlinten Haarlemmermeer

Visie Polderlinten Haarlemmermeer

Projectomschrijving

De polderlinten in de Haarlemmermeer vormen verbindende lijnen in het landschap en dragen bij aan de verkeersontsluiting en waterhuishouding. Ze geven maat en schaal aan het landschap, maken de seizoenswisselingen voelbaar en hebben een prachtige perspectiefwerking. Onder de polderlinten verstaan we de hele zone van weg, bermen, begeleidende beplantingen, waterlopen en erven. De breedte varieert, maar is voor noord-zuidlinten grofweg 250 meter en voor oost-west linten 100 meter. De polderlinten hebben een centrale functie in de dorpen en in het agrarische deel van de polder. Belangrijke ontmoetingsplekken liggen van oudsher aan de linten, zoals bij de kerken, scholen en in de dorpscentra. Boerenerven zijn gekoppeld aan de linten en zorgen voor bedrijvigheid. De laatste jaren komen de polderlinten steeds meer onder druk te staan. Bijvoorbeeld omdat er plannen zijn om woningen of bedrijven te bouwen, maar ook omdat het land gebruikt wordt voor het opwekken van energie.

De laatste jaren komen de polderlinten steeds meer onder druk te staan door bijvoorbeeld verstedelijking, energietransitie en de introductie van bedrijvigheid die niet direct is gekoppeld aan de oorspronkelijke functie van de polder. Om de linten te beschermen en een ‘nieuwe betekenis’ te geven is er een visie voor de polderlinten in de Haarlemmermeer opgesteld.

Via deze link kunt u de visie downloaden: Bekijk visie Polderlinten (pdf)

In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

(tekeningen door Feddes/Olthof en Teake Bouma)

Details

Type project:  Stedenbouw
Opdrachtgever:  Gemeente Haarlemmermeer