Revitalisatie Batadorp in Best

Revitalisatie Batadorp in Best

Projectomschrijving

Wij hebben gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan en de welstandscriteria voor Batadorp en de bijbehorende fabrieksgebouwen. Batadorp is een fabriekskolonie ten zuiden van Best. Het is ontwikkeld in de jaren ’30 door de Tsjechische schoenfabrikant Bata.

Wij constateerden dat het collectieve karakter van Batadorp voor een groot deel verloren is gegaan. Ons voorstel is om met eenvoudige (haalbare) middelen het collectieve beeld van Batadorp terug te brengen, door bijvoorbeeld afspraken te maken over hagen in de voortuin, afspraken over kleuren van ramen en deuren, beperken van ongebreidelde uitbreidingen en het koesteren van de karakteristieke daklijsten. Daarnaast willen wij de openbare ruimte minder doorsnee maken door hoogwaardige materialen en karakteristieke kleuren die meer aansluiten op de architectuur van de gebouwen.

De welstandscriteria zijn meer bindend en beschermen de cultuurhistorische waarden van Batadorp. Het beeldkwaliteitsplan met mooie handschetsen moet bewoners en de gemeente inspireren om samen weer tot een collectief beeld te komen.

bron afbeelding in overzicht: Batadorp in 1940, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Details

Type project:  Stedenbouw
Opdrachtgever:  Gemeente Best